Nút Gọi Mobile

Để cài đặt nút gọi trên mobile rất đơn giản.

Bước 1: Các bạn copy đoạn code sau:

<!--Bat dau nut goi mobile-->
<style>
#floating-phone { display: none; position: fixed; left: 10px; bottom: 10px; height: 50px; width: 50px; background: #46C11E url(https://minhmarketing.com/wp-content/uploads/2017/12/nutgoi.png) center / 30px no-repeat; z-index: 99; color: #FFF; font-size: 35px; line-height: 55px; text- align: center; border-radius: 50%; -webkit-box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,.5); -moz-box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,.5); box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,.5); }
@media (max-width: 650px) { #floating-phone { display: block; } }
</style>
<a href="tel:0962091936" title="Gọi 0962091936" onclick="ga('send', 'event', 'Click Gọi', 'Phone', 'Mobile');" id="floating-phone"><i class="uk-icon-phone"></i>
</a>
<!--Ket thuc nut goi mobile-->

Bước 2: Dán vào trước thẻ </body> của trang web

Bước này nếu các bạn không biết làm có thể gửi trang này cho code. Lưu ý thay số điện thoại 0962091936 bằng số của bạn.

2 thoughts on “Nút Gọi Mobile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *