Marketing là gì

marketing la gi

Marketing là một thuật ngữ mới trên thế giới, độ tuổi của nó vào khoảng hơn 100 tuổi (xuất hiện khoảng 1900 -1910). Marketing bắt nguồn từ Market – nghĩa là thị trường, nên nếu dịch thô, thì Marketing nghĩa là Làm Thị Trường.

Định nghĩa Marketing

Marketing là một dạng hoạt động của con người nhằm thỏa mãn những nhu cầumong muốn của họ thông qua trao đổi” theo Philip Kolter

marketing la gi

Các định nghĩa liên quan

Nhu cầu: là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận được.

Nhu cầu của con người rất đa dạng và phức tạp:

  • Nhu cầu sinh lý: ăn, mặc, an toàn tính mạng
  • Xã hội: thân thiết gần gũi, tình cảm
  • Tri thức
  • Tự thể hiện

Để hiểu rõ hơn các bạn có thể tham khảo tháp nhu cầu của Maslow

Khi nhu cầu không được thỏa mãn thì con người cảm thấy khổ sở và bất hạnh, sau đó họ sẽ có 2 hướng để giải quyết: thỏa mãn nhu cầu hoặc cố gắng kiềm chế nó.

Mong muốn: là nhu cầu ở dạng đặc thù, tương ứng với trình độ văn hó và nhân cách của cá thể.

Ví dụ: Nhu cầu là ăn, mong muốn có thể là cơm, bánh mỳ, pizza,…

Yêu cầu: mong muốn và có khả năng thanh toán

Hàng hóa: là tất cả những gì thỏa mãn được mong muốn hay nhu cầu, được cung cấp cho thị trường nhằm mục đích thu hút sự chú ý, mua, sử dụng, tiêu dùng

Trao đổi: là trao đổi 2 loại hàng hóa với nhau

Giao dịch: đổi hàng hóa lấy tiền tệ

Thị trường: là tập hợp những người mua hàng hiện có và sẽ có.

Tóm lại,

Marketing là làm việc với thị trường để thực hiện những vụ trao đổi với mục đích thỏa mãn những nhu cầu và mong muốn của con người.

Vậy, dịch nôm là là Làm Thị Trường cũng ko sai nhỉ các bạn ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *