Bạn thân mến, nếu bạn muốn bắt đầu có 1 blog WordPress mà không am hiểu nhiều về kỹ thuật, mình sẵn sàng ở đây để giúp cài bạn cài đặt một cách hoàn toàn miễn phí.

Bạn sẽ cần chuẩn bị những thứ sau trước khi nhờ mình cài đặt:

  • Tên miền
  • Hosting

Sau khi đã có 2 thông tin trên, hãy gửi email cho mình vào email qminhhp@gmail.com với tiêu đề “Hỗ trợ cài đặt blog WordPress”

Mến lắm,

Minh.